மணக்கும் மஜ்லிஸ்

மணக்கும் மஜ்லிஸ் பயான்களின் தொகுப்பு பயான்:மெளலவி S. முஹம்மது இப்ராஹீம் ஸிராஜ் ரஷாதி அவர்கள்(இப்னுல் பானி, இர்பானுல் ஹுதா, தாராபுரம்).

தினம் ஒரு செய்தி

தினம் ஒரு செய்தி பயான்களின் தொகுப்பு பயான்:மௌலவி A.S ஸதக்கத்துல்லாஹ் பாகவீ அவர்கள்​​(தலைமை இமாம்,​ ​மஸ்ஜிதே ரஹீமா,​ ​ரங்கராஜபுரம்,​ ​கோடம்பாக்கம், சென்னை).​