நாள் தோறும் நான்கு விஷயங்கள்

நாள் தோறும் நான்கு விஷயங்கள் பயான்களின் தொகுப்பு பயான்:மௌலவி S.முஹம்மது அலி ஃபாஜில் மன்பஈ அவர்கள்(செயலாளர், கடலூர் மாவட்டம் ஜமாஅத்துல் உலமா சபை).​

ஃபஜ்ரு ஞானம்

ஃபஜ்ரு ஞானம் பயான்களின் தொகுப்பு பயான்:மௌலவி மு.​ ​முஹம்மது ஸாலிஹ் தாஹா மக்தூமீ M.A. அவர்கள்​​(பேராசிரியர், ஜாமிஆ அர்ரஹீமிய்யா மதரஸா,​ தேரிழந்தூர்).