இஸ்லாமிய அறிவகத்தின் அரபு தமிழ் அகராதி

இஸ்லாமிய அறிவகத்தின் அரபு தமிழ் அகராதி

இஸ்லாமிய அறிவகத்தின் அரபு தமிழ் அகராதி 1)அப்து – அடிமை. 2)அமீர் – ஒரு கூட்டத்தின் தலைவர். 3)அதப் – ஒழுக்கம். 4)அதாப் – வேதனை. 5)அன்பியா – நபியின் பன்மை. 6)அவ்லியா – வலியின் பன்மை. 7)அமத்து – பெண் அடிமை, காபிர். 8)அமலஸாலிஹ் – நற்செயல்கள். 9)அதான் – தொழுகைக்கு அழைத்தல். 10)அஸ்ஹாப் – ஸஹாபியின் பன்மை. 11)அதா – உடனுக்குடன் நிறைவேற்றுதல். 12)அன்ஸாரிகள் – தீனுக்காக ஹிஜ்ரத் செய்து வந்தவர்களுக்கு உதவி செய்தவர்கள். இது மதீனா ஸஹாபிகளைக் குறிக்கும். 13)அஜ்ல் – கூலி். 14)அஜல் – முடிவு. 15)அன்புஸ் – ஆத்மாக்கள். 16)அரfபா நாள் – துல்ஹஜ் 9 ம் நாள். 17)அரfபாத் – மக்காவிற்கு அருகில் உள்ள…

Read More Read More

ரப்பி ஸித்னி இல்மா!

ரப்பி ஸித்னி இல்மா!

பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்.நஹ்மதுஹு வநுஸல்லி அலா ரசூலிஹில் கரீம். இஸ்லாமிய அறிவகத்தின்… புதிய தொடர்… ரப்பி ஸித்னி இல்மா! (இறைவா! எனக்கு அறிவு பெருகச் செய்தருள்!) பாடம் 1/40. நாம் வள்ளலா? உலோபியா?. இன்றைய அவசர உலகில், பெருமானாரைப் பற்றி எழுதுகையில்… (ஸல்) எனக் குறிப்பதைக் காண்கின்றோம். ஸல் என்றால் என்ன?. அது ஒரு அர்த்தமற்றச் சொல். ஸல் எனக் குறிப்பது, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்பதின் சுருக்கம் என்பதாக… ஹதீஸிலோ அல்லது அரபு இலக்கணத்திலோ (நஹுவில்) எங்காவது காணப்படுகின்றதா? இல்லை. இல்லவே இல்லை. அப்படியிருக்க, இந்த பொடுபோக்குத்தனம் எல்லா தரப்பினரிடையும் காணப்படுவது கைசேதமான விஷயம். பெருமானாரின் பெயரை உச்சரிக்க, கேட்க, எழுத, படிக்க முற்படும் நேரங்களில் எல்லாம்… ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்…

Read More Read More

இரண்டாம் ஜமாஅத் கூடுமா? விரிவான விளக்கம்

இரண்டாம் ஜமாஅத் கூடுமா? விரிவான விளக்கம்

நமது தமிழகத்தில் அஹ்லுஸ் சுன்னத் வல் ஜமாஅத் பள்ளிவாசல்கள் சந்தித்து வரும் பிரச்சினைகளில் ஒன்று இரண்டாவது ஜமாஅத் பிரச்சினையாகும். இதனால் பல இடங்களில் பிரச்சினை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இத்தகைய இரண்டாவது ஜமாஅத் ஆரம்பத்தில் கண்டுகொள்ளாமல் தான் விடப்பட்டது. ஆனால் வேண்டுமென்றே ஜமாஅத்திற்கு வராமல் இருப்பது, ஜமாஅத் நடக்கும் பொழுது வெளியில் நின்று பேசிக் கொண்டு இருந்து விட்டு இமாம் ஸலாம் கொடுக்கும் சமயத்தில் வந்து இரண்டாவது ஜமாஅத் நடத்துவது, இந்த இமாம் பித்அத்காரர் இவர் பின்னால் தொழமாட்டோம் என்று கூறி ஜமாஅத்தை புறக்கணிப்பது, பின்னர் ஜமாஅத் நடத்துவது, ஏதாவது பள்ளிவாசல்களில் இரண்டாவது ஜமாஅத் நடத்தக்கூடாது என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்து விட்டால் 10 பேர், 10 பேராக வந்து இரண்டாவது ஜமாஅத் தொடர்ந்து நடத்துவது என்று…

Read More Read More

புனித மக்கா & மதீனா வரலாறு

புனித மக்கா & மதீனா வரலாறு

குர்ஆன்

குர்ஆன்

தினம் ஒரு ஹதீஸ்

தினம் ஒரு ஹதீஸ்

தினம் ஒரு இறைவசனம்

தினம் ஒரு இறைவசனம்

தராவீஹ் பயான்கள்

தராவீஹ் பயான்கள்

தப்ஸீர்

தப்ஸீர்

கேள்வி – பதில்கள்

கேள்வி – பதில்கள்

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On Youtube