நாளும் ஒரு நபிமொழி

நாளும் ஒரு நபிமொழி பயான்களின் தொகுப்பு பயான்:மெளலவி MKI.முஹம்மது மன்சூர் அலி நூரீ அவர்கள்(கதீபு, புதுப்பள்ளி, மேலத்தெரு, கீழக்கரை.