ஃபஜ்ரு ஞானம்

ஃபஜ்ரு ஞானம் பயான்களின் தொகுப்பு

பயான்:
மௌலவி மு.​ ​முஹம்மது ஸாலிஹ் தாஹா மக்தூமீ M.A. அவர்கள்​​
(பேராசிரியர், ஜாமிஆ அர்ரஹீமிய்யா மதரஸா,​ தேரிழந்தூர்).

Prev 1 of 14 Next
Prev 1 of 14 Next